Năm 2018, thị trường căn hộ Bắc Sài Gòn trỗi dậy mạnh mẽ